Ας μιλήσουμε για τους πιο απαιτητικούς και την
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΥΠΑΚΟΗ

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει υπακοή χωρίς λουρί, σε όλες τις εντολές της βασικής υπακοής καθώς και την εκμάθηση χειροσινιάλων. Βασική προϋπόθεση είναι η πολύ καλή βασική υπακοή και η δημιουργία μιας καλής σχέσης και εμπιστοσύνης μεταξύ ιδιοκτήτη και σκύλου.