Επίλυση Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Στην διαδικασία αυτή, εφαρμόζουμε συγκεκριμένες τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών κατά περίπτωση ( π.χ να τρώει και να καταστρέφει τα πράγματά μας, να πηδάει στους επισκέπτες, να εκφράζει διάφορες μορφές επιθετικότητας, φοβίες κ.α)