Φύλαξη Χώρου

Στα καθήκοντα φύλαξης χώρου, εκτελούνται διάφορα σενάρια προσομοίωσης κινδύνου και με την παρουσία έως και τριών ατόμων με «εικονικές κακόβουλες προθέσεις», πετυχαίνουμε να δημιουργήσουμε εικόνες στον σκύλο σας, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται άμεσα τον κίνδυνο και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε εισερχόμενη απειλή στο χώρο σας.